วันต่อต้านยาเสพติดโลก💊ยาเสพติด เป็นภัยร้ายต่อสังคมมาช้านาน

มีโทษทั้งในการเสพและทางกฎหมาย

แต่คนจำนวนไม่น้อยก็ยังขาดความยั้งคิดในการเสพมัน และทำลายชีวิตของตนเองในที่สุด 

ไม่มีข้อดีในการเสพยาเสพติดเลยสักข้อ..

ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ผู้ที่กำลังเสพนั้นเลิกมันซะ ผู้ที่กำลังจะเลิก ก็ขอให้เลิกให้ได้ ส่วนคนที่ไม่เคยเสพนั้น จงหลีกหนีไปให้ไกล

ทาง โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ขอสนับสนุนให้โลกนี้ปลอดยาเสพติด 🚫


แหล่งอ้างอิง

https://www.chumphonhospital.com/index.php/infographic/1104-2022-06-15-04-44-01