การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”


📣 เตรียมพบกับ การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน


🗓 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566

⏰ เวลา 08.30 - 16.00 น.✨


📍 ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


📩ติดตามข่าวสารดี ๆ จากโครงการ Happy University ได้ที่ : http://www.happythaiuniversity.com/allnews