การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

📣 เตรียมพบกับ การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน


🗓 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

⏰ เวลา 08.30 - 15.00 น.✨

📍 ณ ห้อง 2101 ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน (หลังที่ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


📩ติดตามข่าวสารดี ๆ จากโครงการ Happy University ได้ที่ : https://www.facebook.com/happyuniversity/posts/812502030676960

แล้วเจอกันครับ 💝