วันสื่อสารแห่งชาติ

🌐4 สิงหาคม ของทุกปี คือ “วันสื่อสารแห่งชาติ”

🙏ต้นกำเนิดของวันนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา "กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข" ขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการปฏิวัติการสื่อสารในประเทศไทย เพราะหลังจากนั้น ได้มีการพัฒนาการสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์ วิทยุ และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ 

📍โดยในปัจจุบัน ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาระบบการสื่อสารมากขึ้น และประเทศไทยก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อย่างเต็มรูปแบบ ทัดเทียมกับสากลโลก

📌คณะรัฐมนตรีจึงเห็นความสำคัญและความเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์นี้จึงได้กำหนดวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสื่อสารแห่งชาติ

☎แม้ว่าปัจจุบัน จดหมาย จะไม่ได้เป็นที่นิยมมากเท่าเมื่อก่อน เพราะการเข้ามามีบทบาทของ Smartphone ส่วนโทรเลขก็เลิกใช้งานไปนานแล้ว แต่ก็ยังคงมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์การสื่อสารที่สำคัญว่า “ถ้าตอนนั้นไม่มี กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข เทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศไทย คงไม่มีการพัฒนามาจนถึงขนาดนี้” รวมถึงการสื่อสารผ่านทาง Fanpage หรือ Website ของเราด้วย ก็เป็นผลพวงมาจากการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน

ฝากติดตามเรื่องราวต่างๆ และข่าวสารโครงการฯ ผ่าน Fanpage และ Website ของเราด้วยนะครับ

https://www.facebook.com/happyuniversity/

ขอบคุณมากครับ