ผลักดัน ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน”

 📣 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ร่วมกันผลักดัน ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” เป็นนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2567-2570 

🗓️วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

⏰เวลา 10.00 -12.00 น.

📍Onsite : ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

📍Online : Meeting ID : 992 6375 2191 Passcode : 387389

🎯ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com/happyuniversity หรือติดต่อ 024410201-4 ต่อ 426