บทความทั่วไป : HAPPY BODY กับ PM2.5 ตัวร้าย


ประเทศไทยมีปัญหาสภาพแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกปี ปัญหาหนึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือ PM2.5

🌪🌫PM2.5 (Particulate matter with diameter of less than 2.5 micron) คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เห็นขนาดเล็กเพียงแค่นี้แต่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราเป็นอย่างมากในระยะยาว
ต้นกำเนิดของ PM2.5 มาจาก พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์เสียส่วนใหญ่ เช่น ควันเสียจากรถยนต์และโรงงาน การเผาขยะ เผาป่า รวมถึงการสูบบุหรี่ ตัวฝุ่นร้ายนั้นนอกจากจะทำให้หายใจไม่สะดวกแล้วยังบดบังทัศนวิสัยในการเดินทางจนสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย
ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ค่าPM2.5 ไม่ควรเกิน 25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ใน 1 คืน แต่ทว่า ค่าPM2.5 ในไทยนั้นเคยมากกว่า 600 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นในภาคเหนือของไทย อาทิ จังหวัด เชียงราย และ เชียงใหม่ สาเหตุมาจากการเผาไม้ทำลายป่าในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องหลายเดือน และปัจจุบันยังไม่มีมาตรการในการแก้ไขอย่างชัดเจน

🏥มีข้อมูลรายงานว่า ประชากรในภาคเหนือป่วยเป็นมะเร็งปอดกันเยอะมากแม้จะไม่ได้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่หรือเที่ยวกลางคืน เพราะการที่หายใจนำ PM2.5 เข้าไปในร่างกายนั้นสุ่มเสี่ยงเท่ากับการสูบบุหรี่ 5มวน/1วัน และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

🚑ปัจจุบัน การจะเลี่ยง PM2.5 เป็นเรื่องยาก แต่ HAPPINOMETER Model มีวิธีรับมือด้วย  Happy Body มาแนะนำ
1.
สวมใส่หน้ากากอนามัยประเภท KN95 ที่สามารถกรองฝุ่นที่มีขนาดเล็กและละเอียด เมื่อเดินทางไปยังสถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นร้ายนี้

2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องสูดฝุ่น PM 2.5 เข้าไปในร่างกาย  

3.ขอร้องผู้ที่สูบบุหรี่ ลด ละ เลิก เพื่อลดมลภาวะต่อตนเองและคนรอบข้างไปในตัวอีกด้วย                     


แม้ตอนนี้เหตุการณ์ PM2.5 จะเริ่มซาลง แต่มันจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันให้พร้อมเพื่อสุขภาพของทุกๆท่านเองครับ

👏👏ขอขอบคุณแหล่งอ้างอิง :
1. https://www.bangkokpattayahospital.com/th/healthcare-services/internal-medicine-center-th/medicine-articles-th/item/2377-pm25_knowledge.html
2. https://www.hfocus.org/content/2023/03/27235
3. https://mgronline.com/onlinesection/detail/9660000027513
4. https://webportal.bangkok.go.th/law/page/sub/23333/6-
วิธีช่วยลดฝุ่น-PM-25-ช่วยโลก-ช่วยเรา
5. https://www.bpksamutprakan.com/care_blog/view/40