ประชาสัมพันธ์ "การพัฒนาศักยภาพและทักษะและการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)"

📍โครงการ Happy University สนับสนุนโดย สสส. ร่วมกับ 9 มทร.  ยกระดับความสามารถ ทักษะ และศักยภาพของนักสร้างสุข 9 มทร. ผ่านหลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 


🗓 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

⏰ เวลา 09.00-16.00 น.

📍  ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา


📩สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ FB Fanpage: Happy University Thailand

Link : https://www.facebook.com/happyuniversity?mibextid=ZbWKwL