การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Building a Culture of Health Promotion: Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus”

📣วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567    


โครงการ HAPPY UNIVERSITY เข้าร่วม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Building a Culture of Health Promotion: Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus”  จัดโดย สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ASEAN University Network – Health Promotion Network - AUN-HPN) ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน 


📍โครงการฯ ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอข้อมูลการสำรวจสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขของนักศึกษา ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ในหัวข้อ“สถานการณ์ "ซึมเศร้า" ของนิสิต-นักศึกษาไทย” โดย อ.ดร. นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ (หัวหน้าโครงการฯ)


ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการฯได้ที่ :

https://www.facebook.com/happyuniversity?mibextid=LQQJ4d