โครงการ Happy University ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการทำแบบสำรวจสถานการณ์สุขภาวะ (Health and Well-Being) ในกลุ่มนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


📣🎉วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

โครงการ Happy University ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดกิจกรรมการทำแบบสำรวจสถานการณ์สุขภาวะ (Health and Well-Being) ในกลุ่มนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

 

 🥰💖โดยโครงการ Happy University นอกจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรแล้ว เรา ยังส่งเสริมเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะในกลุ่มนักศึกษา ทั้งนักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อีกด้วย


📖ติดตามข่าวสารดี ๆ จากโครงการ Happy University

ได้ที่: http://www.happythaiuniversity.com/allnews

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #ความสุข #มหาวิทยาลัย #HappyUniversity #สสส #บุคลากร #นักศึกษา