งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566”

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566”

..

📌 SAVE THE DATE | “หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต”


...

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

จัดโดย สถาบันวิจัยประชาและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 441 0201 - 4 ต่อ 201, 233

เว็บไซต์งานประชุม https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/