เด็กยุคใหม่ เรียนดี กิจกรรมเด่น ครบเครื่องเรื่องความสุข


ประโยคที่บอกว่า “การเรียนทำให้มีงานทำ การทำกิจกรรมทำให้ทำงานเป็น” แน่นอนว่าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ทำให้เราได้รับความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดการทำงานในอนาคตได้ แต่ประสบการณ์นอกห้องเรียนก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่สอนให้เรามีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมเหล่านี้ ไม่ได้มีบอกไว้ในตำราเรียน
.
จากรายงานผลการสำรวจสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี ประจำปี 2564 – 2565 โดยศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER มีนิสิต-นักศึกษาตอบแบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 14,167 คน จากมหาวิทยาลัย 28 แห่ง พบว่าค่าคะแนนความสุข มิติสมดุลระหว่างชีวิตกับการเรียน คะแนน อยู่ที่ 51.42 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน [1] ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แสดงถึงการมีสมดุลชีวิตในระดับ “ดี” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่าคะแนนจะอยู่ในระดับที่ดี แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เด็กยุคใหม่ต้องมีการแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ที่ตนเองพบเจออยู่เสมอ ดังนั้น การจัดการเวลาให้เป็นนับเป็นทักษะที่สำคัญ การจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เมื่อถึงเวลาเรียนเราก็ตั้งใจเรียนเต็มที่ และเมื่อถึงเวลาทำกิจกรรม เราก็ทำอย่างเต็มที่เช่นกัน
.
หลายคนอ่านแล้วอาจรู้สึกว่า พูดง่าย แต่ทำยาก หากต้องเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วย วันนี้ Happy U มาแชร์เทคนิคง่าย ๆ ให้ทุกคนสามารถ “เรียนดี กิจกรรมเด่น” เป็นเด็กที่ครบเครื่องเรื่องความสุข กับ 3 เทคนิค ได้แก่
1. การมีเพื่อนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
2. เรียนคือเรียน เล่นคือเล่น
3. อย่าลืมว่าเป้าหมายหลักของเราคือ “การเรียน”
สำหรับใครที่คิดว่ายังบริหารจัดการเวลาไม่ได้ ลองนำ 3 เทคนิคนี้ไปใช้กันดูน้า ^^
.
อ้างอิง
[1] การสำรวจสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี ประจำปี 2564 – 2565 โดยศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.