การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุข หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) ให้กับนักสร้างสุขสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

📣✨วันนี้พวกเราทีมงาน Happy University ได้รับเกียรติให้มาจัด การพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ

หลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.

💝ให้กับนักสร้างสุขของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🎉😊 นำทีมโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะทำงานโครงการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวต้อนรับ  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน และ ผู้เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างมาก 

💝หากมหาวิทยาลัยใดที่มีความสนใจในการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย สามารถติดต่อมาทางเพจได้ตลอดนะครับ

📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/happyuniversity/