"เบิกฟ้ากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 (Home Sweet Home)"

Happy U “เปิดรับสมัคร MU Healthy Member” ในงานเบิกฟ้ากิจกรรม ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน นำทีมโดย อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการฯ และทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดบูธในงาน  "เบิกฟ้ากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 (Home Sweet Home)" 


ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม กลุ่มกิจกรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้ 


กิจกรรมภายในบูธของโครงการฯ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาร่วมสำรวจสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุข (Health & Wellness) และสมัครเป็น “MU Healthy Member” เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นักศึกษายังได้ร่วมแชร์ไอเดียการสร้างเสริมสุขภาพ 3อ. 2ส. อีกด้วย 


สถานที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ติดตามข่าวสารของทางโครงการได้ที่

https://www.facebook.com/happyuniversity