บทความทั่วไป : ยิ่งเพิ่มภาษี ยิ่งลดนักดื่ม: ความหวังของสังคมไทย