มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2565

โดย บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์ด้านล่าง ดังนี้
👩🏻‍💼 บุคลากร
https://app.happinometer.com/index.php/645918?lang=th
รหัสผ่าน: happysu

🧍🏻 นักศึกษา
https://app.happinometer.com/index.php/292719?lang=th
รหัสผ่าน: happystusu

poster-su1 poster-su2


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/