มหาวิทยาลัยนเรศวรการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2564 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2564

โดย นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์ได้เลย
หรือคลิกลิงค์ https://app.happinometer.com/

รหัสผ่าน นิสิต / นักศึกษา:   happystunu

รหัสผ่าน ของบุคลากร:   happynu

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/
https://www.egdd.nu.ac.th

poster-NU