มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 19 ตุลาคม 2564

โดย นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.comติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/