มหาวิทยาลัยมหิดลการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY


ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online

โดยสามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ลิงก์
Thai : https://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/
English : https://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/?lang=en

‍สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
      ในระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565
      บุคลากร
          คลิกเลือก ‍สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ‍มหาวิทยาลัยมหิดล
          รหัสผ่าน ของบุคลากร: happyipsrmu
      นิสิต/นักศึกษา
          คลิกเลือก ‍สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ‍มหาวิทยาลัยมหิดล - นิสิต/นักศึกษา
          รหัสผ่าน นิสิต/นักศึกษา: happystuipsrmu


‍วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
      ในระหว่าง เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565
      บุคลากร
          คลิกเลือก ‍วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
          ‍รหัสผ่าน ของบุคลากร: happyrsmu
      นิสิต/นักศึกษา
          คลิกเลือก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล - นิสิต / นักศึกษา
          รหัสผ่าน นิสิต/นักศึกษา: happystursmu


‍คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      ในระหว่าง เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565
      คลิกเลือก ‍คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      รหัสผ่าน ของบุคลากร: happysumu


‍หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
      ในระหว่าง เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565
      คลิกเลือก ‍หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
      รหัสผ่าน ของบุคลากร: happymuliติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/

learning-pic-1

งาน Healthy Mahidol

      จัดเมื่อช่วงเดือนมีนาคม Highlight คือ เป็นการจัดงานแบบผสมผสาน งานเป็น Online ทั้งหมด และการเสนอผลการทำ 4 กิจกรรม ใน Metaverse ผ่าน https://spatial.io/s/62285717cf2a3d0001ea07df?share=3629693976816744724