มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565

บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/783672?lang=th
รหัสผ่าน ของบุคลากร: happyksu

นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/147823?lang=th
รหัสผ่าน ของนักศึกษา: happystuksuติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/