มหาวิทยาลัยสวนดุสิตการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 28 มกราคม 2565

โดย นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/428251?lang=th
หรือสแกน QRCode ในโปสเตอร์ได้เลย

รหัสผ่าน นิสิต/นักศึกษา: happystusdu

รหัสผ่าน ของบุคลากร: happysdu

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/

poster-kku

poster-kku