มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565

โดย นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/274727?lang=th

รหัสผ่าน ของบุคลากร: happyrmutr

รหัสผ่าน ของนักศึกษา: happysturmutrติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/