มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565

โดย บุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์ด้านล่าง ดังนี้
👩🏻‍💼บุคลากร
https://app.happinometer.com/index.php/316543?lang=th
รหัสผ่าน: happystouติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/