มหาวิทยาลัยรามคำแหงการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2565

โดย บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์ด้านล่าง ดังนี้
💼👩🏻‍💼 บุคลากร
https://app.happinometer.com/index.php/543284?lang=th
pass : happyru

🧑🏻‍ นักศึกษา
https://app.happinometer.com/index.php/757618?lang=th
pass : happysturu

poster-ru-1-2022       poster-ru-2-2022

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2565

โดย บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/543284?lang=th

รหัสผ่าน ของบุคลากร: happyru

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/