มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565

โดย บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์ด้านล่าง ดังนี้

👩🏻💼บุคลากร
https://app.happinometer.com/index.php/298531?lang=th
รหัสผ่าน: happylru

🧍🧑🏻นักศึกษา
https://app.happinometer.com/index.php/889911?lang=th
รหัสผ่าน: happystulru

poster-lru-1       poster-lru2


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/