มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2565

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าตอบแบบสำรวจฯ
ที่ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/179475?lang=th
รหัสผ่าน ของบุคลากร: happylpru

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าตอบแบบสำรวจฯ
ได้ที่ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/258523?lang=th
รหัสผ่าน ของนักศึกษา: happystulpruติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/