มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online

เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2565

โดย นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์ด้านล่าง ดังนี้

👩🏻‍💼บุคลากร
https://app.happinometer.com/index.php/154199?lang=th
รหัสผ่าน: happysnru

🧍🏻นิสิต / นักศึกษา
https://app.happinometer.com/index.php/446137?lang=th
รหัสผ่าน: happystusnru

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/

poster-kku