มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2565

บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/527846?lang=th
รหัสผ่าน ของบุคลากร: happyrmutp

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/999619?lang=th
รหัสผ่าน ของนักศึกษา: happysturmutpติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/