มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/944592?lang=th
รหัสผ่าน ของบุคลากร: happypbru

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/361714?lang=th
รหัสผ่าน ของนักศึกษา: happystupbruติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/

ภาพบรรยากาศการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

poster-vru

poster-vru poster-vru

poster-vru poster-vru