มหาวิทยาลัยบูรพาการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2565

โดย นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์ด้านล่าง ดังนี้
🧑🏻‍ นักศึกษา
https://app.happinometer.com/index.php/144988?lang=th
pass : happystubu

poster-buu-2022

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online
เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

โดย บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์ด้านล่าง ดังนี้
💼👩🏻‍💼บุคลากร
เข้าที่ https://app.happinometer.com/index.php/611962?lang=th
รหัสผ่าน happybu


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/

poster-kku