มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตอบแบบสำรวจ HAPPINOMETER ความผูกผัน ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตอบแบบสอบถามที่ https://app.happinometer.com/
และเลือก "มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"

**สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามจะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษจากโครงการฯ**