มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online

โดย บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์ด้านล่าง ดังนี้

👩🏻💼บุคลากร
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565 https://app.happinometer.com/index.php/492611?lang=th
รหัสผ่าน: happymcru

🧍🧑🏻นักศึกษา
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online
ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 กรกฎาคม 2565 https://app.happinometer.com/index.php/966167?lang=th
รหัสผ่าน: happystumcru

poster-mcru-1       poster-mcru2


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/