มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2565

โดย บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์ด้านล่าง ดังนี้
👩🏻‍💼 บุคลากร
https://app.happinometer.com/index.php/588267?lang=th
pass : happybsru

🧑🏻‍ นักศึกษา
https://app.happinometer.com/index.php/253658?lang=th
pass : happystubsru

poster-kku       poster-kku

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/