มหาวิทยาลัยทักษิณการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2565

โดย นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณสามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่
ลิงก์ https://app.happinometer.com/index.php/428251?lang=th

‍รหัสผ่าน นิสิต/นักศึกษา: happystutsu

รหัสผ่าน บุคลากร: happytsuติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/