ขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online


การสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2565

โดย บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่


🧑🏻💼👩🏻💼บุคลากร
https://app.happinometer.com/index.php/151331?lang=th
รหัส happyncu


🧑🏻💼👩🏻💼นักศึกษา
https://app.happinometer.com/index.php/288282?lang=th
รหัสผ่าน happystuncuติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/