การอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข: HappyU Digital Upskill 21-22 กรกฎาคม 2565การอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข: HappyU Digital Upskill สำหรับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

พบกับ
📍กิจกรรม Ice Breaking. ทำความเข้าใจกับ Happy University โดย อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงานโครงการฯ
📍เทคนิคการคิด หาไอเดียสร้างสื่อคอนเทนต์ และสร้างตัวตนบนสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดย คุณอนุชิต คำน้อย เจ้าของเฟซบุ๊คเพจ “คิ้วต่ำ”
📍สุขภาพกายดีวิถีใหม่ (Physical health)
โดย อาจารย์ ดร.สุชาดา เสาเวียง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวืทยาลัยมหิดล
📍ดูแลใจอย่างไรเมื่อต้องใช้สื่อ โดย คุณแกมแก้ว โบษกรนัฏ และคุณนันทนัช เตชะอาภรณ์กุล นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
สาระความรู้ไม่หมดเพียงเท่านี้ เรายังมีกิจกรรมต่อในช่วงหัวค่ำที่น่าสนใจไม่แพ้ช่วงเช้าและบ่ายที่ผ่านมา กับหัวข้อ 🤭❤
📍 เครื่องมือสร้างไอเดียทำคอนเทนต์ โดย คุณนิราวุฒิ สกุลแก้ว โปรดิวเซอร์และผู้กำกับอิสระ
📍ความเท่าทันด้านดิจิทัล (Digital literacy)
โดย อ.ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ และทีมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

😊น้อง ๆ ได้นำแนวคิดและความรู้ที่ได้จากวิทยากรมาสร้างสรรค์ผลงาน ใน Concept “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ซึ่งผลงานที่น้อง ๆ ได้พรีเซนต์ออกมาในหลากหลายรูปแบบ มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

ดูรูปและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=happyuniversity&set=a.515418800385286