ขอเชิญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Onlineการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY
ขอเชิญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ผ่านระบบ Online ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2565

โดย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์  
🧑🏻💼👩🏻💼
นักศึกษา
https://cmu.to/happystucmu
รหัสผ่าน happystucmu


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/