เอกสารประกอบการอบรม Advanced Routine to Happiness (AR2H) วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2565


เอกสารประกอบการอบรม 📖💻

📍การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น
หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2565
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

📌💾📀 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

ได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/1r6-HQK7vsg3fCGyU2MQ0d4AE2dvpC2GG

หรือ QR Code ด้านล่าง