ประชาสัมพันธ์เข้าชมงาน สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน 8-10 พฤศจิกายน

ประชาสัมพันธ์เข้าชมงาน สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน 8-10 พฤศจิกายนนี้!
 
หากเป้าหมายของคุณคือ “ความสุข” ความสุขจากการมีสุขภาวะที่ดี ที่สามารถเริ่มจากตัวคุณเองไปสู่คนรอบข้าง ไปสู่สังคมรอบตัว
มาพบกันในงาน สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน  8-10 พฤศจิกายนนี้!

สามารถเข้าชมงานผ่าน Live ได้ที่  https://20th.thaihealth.or.th

https://fb.watch/94qTI3LOOe/