วันพยาบาลสากล (World Nurse Day)12 พฤษภาคม ของทุกปี คือ วันพยาบาลสากล (World Nurse Day)

จัดเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก 

ในปัจจุบันนี้วิชาชีพพยาบาลเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

แพทย์ กับ พยาบาลทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาผู้ป่วย บางคนติดโรคจากผู้ป่วยจนเสียชีวิตก็มี


ขอขอบคุณพยาบาลทุกคนทั้งโลกที่ทำงานหนักเพื่อพวกเรามาตลอดครับ