Happy Soul อิ่มบุญวันมาฆบูชา


ภาพตักบาตร เวียนเทียน สวดมนต์ ทำบุญ ในวันมาฆบูชา เป็นกิจกรรมช่วยบำรุงและพัฒนาจิตใจของเราที่ Happy Soul สนับสนุนเป็นอย่างมาก

Happy Soul คือ จิตวิญญาณดี ถ้ารากฐานจิตใจดี ทุกสิ่งก็ดี เพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าว จะทำสิ่งใดจิตใจควรอยู่ในสภาพที่ดีและมั่นคงเสียก่อน ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการทำงาน แต่หมายถึงทุกเรื่อง 

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม หรือ อะไรก็ตามแต่ อาจเป็นสิ่งกระตุ้นให้บางคนมีความอ่อนแอทางด้านจิตใจ บางคนมีภาวะซึมเศร้า ดังนั้น เรื่องของจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

จิตใจดีนั้นไม่ได้จำกัดแค่เพียงการที่เรามีสติ อดทนอดกลั้นต่อปัญหาที่เข้ามา หรือมีไฟในการทำงานตลอดเวลาเท่านั้น แต่ยังหมายถึงจิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา ชอบช่วยเหลือคน ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้นในยามที่มีชีวิตอยู่ ทำจิตใจให้เบิกบานมีความสุข และ มอบความปรารถนาดีให้แก่กันให้ได้มากที่สุดจะดีกว่า ไม่ว่าใครก็ต้องการสิ่งนั้นที่เรียกว่า ความสุข