มหาวิทยาลัยมหิดลการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY


ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online

โดยสามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ลิงก์
Thai : www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/index.php/365337?lang=th
English : www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/index.php/365337?lang=en

‍มหาวิทยาลัยมหิดล
ในระหว่าง เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2565
รหัสผ่าน นิสิต/นักศึกษา: happystumu


‍สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ในระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565
รหัสผ่าน ของบุคลากร: happyipsrmu
รหัสผ่าน นิสิต/นักศึกษา: happystuipsrmu


‍วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ในระหว่าง เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565
‍รหัสผ่าน ของบุคลากร: happyrsmu
รหัสผ่าน นิสิต/นักศึกษา: happystursmu


‍คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในระหว่าง เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565
รหัสผ่าน ของบุคลากร: happysumu


‍หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ในระหว่าง เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565
รหัสผ่าน ของบุคลากร: happymuliติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/