มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2565 กับโครงการ HAPPY UNIVERSITY

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมตอบ แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
ผ่านระบบ Online เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

โดย นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ QRCode ในโปสเตอร์

หรือลิงก์ด้านล่าง ดังนี้

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://app.happinometer.com/index.php/588267?lang=th
pass : happybsru

นิสิต / นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://app.happinometer.com/index.php/253658?lang=th
pass : happystubsru

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.happythaiuniversity.com/
https://facebook.com/happyuniversity/

poster-kku