"ร่วมสานพลังสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนไปกับเรา"

"ร่วมสานพลังสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนไปกับเรา"
#20ปีสสส #20ปีภาคีสร้างสุข #ThaiHealth

งานจบแล้ว แต่ความภูมิใจยังไม่จบ...